Andre fisk

Der bliver også sat en lille mængde andre fisk ud - eksempelvis bæk- og sø-ørred